Yleiskunto ja terveys

Yleiskunto ja terveys Image

Yleiskunto ja terveys

Minkälainen on hyvä yleiskunto?

Hyvä yleiskunto on aina monen tekijän summa. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus,johon kuuluu sekä henkinen että fyysinen hyvinvointi. Hyvään fyysiseen kuntoon sisältyy hyvä kestävyys, terve lihskunto, hyvä liikkuvuus ja erttäin hyvä tasapaino, eli koordinaatio.

Kestävyys

tarkoittaa, että hapenkuljetuselimistön kunto, eli keuhkot, sydän ja verisuonet

ovat hyvässä kunnossa ja toimivat moitteettomasti. Hyvään lihaskuntoon kuuluu riittävästi kestovoimaa, maksimivoimaa ja nopeusvoimaa, joiden pitää olla keskenään tasapainossa.

Liikkuvuus

Liikkuvuuden tulisi pysyä hyvänä läpi elämän, joka tarkoittaa tärkeiden nivelten liikeratojen ja lihaksiston elastisuutta ja toimintaa. Erilaiset sairaudet heikentävät elimistön, luuston, lihaksiston ja nivelten normaalia toimintaa. Fysioterapeutin tai personal trainerin kanssa laadittu kunto-ohjelma ruokavalioineen edistää ja ylläpitää kätevästi hyvää yleiskuntoa ja terveyttä.

Tasapaino ja koordinaatio

Tasapainoon ja koordinaatioon kuuluvat aina taloudellisuus, ketteryys ja taito.

Hyvän tasapainon avulla on helppoa ylläpitää erilaisia asentoja ja sopeutua helposti erilaisiin tahdonalaisiin liikkeisiin. Hyvän koordinaation omaaminen tarkoittaa myös erinomaista

taitoa reagoida kaikkiin ulkopuolisiin ärsykkeisiin. Tasapainon ylläptoa kannattaa harjoitella muun muassa kaatumisten varalta.

Lihaskunto

Lihaskuntoon kuuluu läheisesti myös hyvä kestovoima, merkittävä nopeusvoimaominaisuudet.

huomattavat voimanponnistukset eli maksimivoima. Yksinkertaisesti sanottuna kestävyys tarkoittaa säännöllisesti harjoitettua kykyä pitkäkestoiseen liikuntaan, kuten esimerkiksi kävelyyn tai talviurheilulaji hiihtoon. Käytännössä elimistö siis toimittaa kudoksiin happea liikunnallisen rasituksen aikana. Oikeanlainen hengitystekniikka ja venyttely auttavat tehokkaasti riittävän lihaskunnon hankkimisessa.

Henkinen ja sosiaalinen kunto

Fyysinen ja henkinen kunto kulkevat aina käsi kädessä. Hyvä sosiaalinen ja henkinen kunto

tuovat itseluottamusta ja vähentävät stressiä.

Miten päästä hyvään kuntoon?

  • Omaamalla myönteisen elämänasenteen
  • Harjoittelemalla säännöllisesti
  • Syömällä terveellisesti ja monipuolisesti.
  • Lepäämällä riittävästi

Painonhallinta

Painonhallinta kuuluu tärkeänä osana hyvään terveyteen ja elämästä nauttimiseen. Oikeanlainen ravinto ja säännölliset ruokailuajat estävät painon sahaamista ylös ja alas, jolloin henkilö välttyy tehokkaasti ylipainon elimistöä kuormittavilta vaikutuksilta. Useammat henkilöt saattavat ajatella, ettei omista elämäntavoista löydy syytä mahdolliselle ylipainolle. Useampi ylipainoinen saattaa kertoa jopa läheisilleen, ystävilleen tai lääkärilleen ettei tiedä syytä ylipainolleen, ja erittäin helppoa on myös syyttää ylipainolle mahdollisesti altistavia geenejä. Huono ruokavalio, liian vähäinen liikunta, huonosti toimiva aineenvaihdunta tai liian paljon sokeria ja hiilihydraatteja sisältävä ruokavalio koetaan yleisesti ylipainoa lisääviksi tekijöiksi.

Hyvä yleiskunto suojaa sydäntä

Hyvä yleiskunto suojaa henkilöä kokonaisvaltaisesti. Hyvän yleiskunnon hankkiminen on mukavaa ja edullista, ja pienissä hankinnoissa auttaa

Freedomrahoitus.fi tunnettu ja luotettava

Hyvä fyysinen kunto on aina se tärkein kehoa, mieltä ja sydäntä tehokkaasti suojaava tekijä.

Suomalaisessa äsken suoritetussa tutkimuksessa ihmisen sydänterveys määritettiin sydämeen kohdistuvan tahdosta riippumattoman säätelyn mittauksilla, eli autonomisen hermoston avulla.

Hyvään sydänterveyteen voi vaikuttaa monin eri tavoin, kuten kuntoilemalla, tarkkailemalla painoa,

syömällä terveellisesti, nauttimalla alkoholia kohtuudella ja vähentämällä stressiä.

Lepotilassa ihmisen autonomisen hermosto säätelee ja tasapainoittaa sydämen toimintaa, suojaa vakavilta rytmihäiriöiltä ja ylläpitää sydänlihaksen sähköistä tasapainoa. Kaikenlaisen fyysisen kuormituksen aikana hermosto mahdollistaa energian ja hapen saannin työtätekeville lihaksille sekä kiihdyttää sydämen rytmiä. Sydämen toimintaan kannattaa aina kiinnittää ansaittua huomiota, sillä poikkeavan, eli niin sanotun autonomisen hermoston toimimisen merkkejä ovat vähäinen sykevaihtelu, korkea leposyke sekä sykkeen hidas palautuminen fyysisestä kuormituksesta.

Author | miro Comments | Kommentit pois päältä artikkelissa Yleiskunto ja terveys Date | helmikuu 7, 2019
lovebond-lite